TV Tools
Meistä

Luontomissio

Luontomissiomme on hillitä ilmastonmuutosta, kasvattaa luonnollisia hiilinieluja ja ylläpitää ainutlaatuisen luontomme monimuotoisuutta. Käytämme 50% yhtiömme voittovaroista luontomissiomme toteuttamiseen!

Olemme hankkineet yhtiön voittovaroilla yli 5000 hehtaaria metsäalueita. Näistä alueista olemme siirtäneet pysyvään suojeluun aarniometsiä sekä muita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita yhteensä 1450 hehtaaria. Lisäksi olemme ennallistaneet turvetuotantoalueita kosteikoiksi 500 hehtaaria sekä soita ja ojitusalueita 400 hehtaaria. Lopuilla 2650 hehtaarin metsäalueilla harjoitetaan luonnonmukaista metsätaloutta ja vältetään hakkuita, jolloin metsien monimuotoisuus paranee ja hiilinielu vahvistuu. Samalla tarjoamme elinympäristön monelle uhanalaiselle eliölajille.

Helpotamme myös joka vuosi lintujen kroonista asuntopulaa kustantamalla 1000 uutta asuntoa. Linnunpöntöt rakentaa kuntouttavaa työtoimintaa tekevä Mokia ry. Lintujen uudet asunnot asennetaan eri puolille Suomea paikallisten luontoharrastajien voimin.

Lisäksi olemme rahoittaneet Luonnoperintösäätiön suojelualuehankintoja sadoilla tuhansilla euroilla. Tuemme myös tutkimus- ja kehitystyötä, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa.

Luontomissiomme taustavoimana toimii yhtiömme perustaja ja hallituksemme puheenjohtaja Timo Kujala. Hän oli myös ”Luontolahjani sata vuotiaalle Suomelle” -kampanjan suurin lahjoittaja suojelemalla 600 hehtaaria omia metsiään.

Tunnustuksena luontomissiomme ennallistamishankkeista, kosteikkojen rakentamisesta sekä arvokkaiden metsien suojelusta Suomen luonnonsuojeluliitto on antanut Timo Kujalalle ympäristöpalkinnon.

KEstävän kasvatuksen metsää
(ha)
.

Metsää suojeltu
(ha)
.
.

turvetuotantoalueita kosteikoiksiennallistettu (ha)
.

soita ja ojituksia ennallistettu
(ha)
.

Lahjoitettuja linnunpönttöjä
.
.

+